فراخوان طرح های اشتغال زایی و کارآفرینی مهندسان در صنعت ساختمان

فراخوان طرح های اشتغال زایی و کارآفرینی مهندسان در صنعت ساختمان

کمیسیون اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین جشنواره فراخوان طرح های اشتغال زایی و کارآفرینی مهندسان در صنعت ساختمان برگزار می کند. معرفی جشنواره در دنیای در حال تحول امروز،…

ادامه مطلب

نکات مهم در تغذیه تجهیزات مکانیکی، داکت برق و دیزل ژنراتور ساختمان

نقشه تغذیه تجهیزات مکانیکی در تمامی فضاها و طبقات شامل نمایش تجهیزات و آدرس خطوط تغذیه باشد جداول مشخصات برقی تجهیزات مکانیکی در پلان های برق رسانی ارائه گردد و…

ادامه مطلب