فراخوان طرح های اشتغال زایی و کارآفرینی مهندسان در صنعت ساختمان

فراخوان طرح های اشتغال زایی و کارآفرینی مهندسان در صنعت ساختمان

کمیسیون اشتغال سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین جشنواره فراخوان طرح های اشتغال زایی و کارآفرینی مهندسان در صنعت ساختمان برگزار می کند. معرفی جشنواره در دنیای در حال تحول امروز،…

ادامه مطلب